ANDARE czy VENIRE?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Andare czy Venire? Często pada to pytanie; przy odrabianiu zadania domowego, na spotkaniu z lektorem, na forach …

andare czy venire

Oczywiście należy zacząć od sprawdzenia w słowniku znaczeń każdego z nich. Na pierwszy rzut oka możemy rozróżnić je posługując się znaczeniami: andare – iść, venire – przyjść.

Jest to bardzo pomocne, ale często niewystarczające.

Dla bardziej zaawansowanych -> sprawdzamy znaczenia w słowniku języka włoskiego.

………………………………………………………………………………………………………

Łatwo zauważyć, że czasowniki te występują w wielu różnych wyrażeniach, np.

ANDARE (iść, jechać, chodzić, funkcjonować)

 • me ne vado | idę sobie
 • ne va della vita | tu chodzi o życie
 • questa minestra non mi va | ta zupa mi nie smakuje
 • va dentro | idzie do więzenia
 • questo cappello ti va bene | ten kapelusz pasuje ci
 • come va? | jak leci? jak się czujesz?
 • va bene | zgadzam się; ok
 • vado a dormire | idę spać
 • andare avanti | iść dalej
 • andare alle lezioni | chodzić na wykłady, na lekcje
 • andare a spasso | wychodzić na spacer
 • andare via | odchodzić

VENIRE ( przyjść, przybyć, przyjechać)

 • vengo dalla Polonia | pochodzę z Polski
 • quanto viene? | ile to kosztuje?
 • mi viene da ridere | chce mi się śmiać
 • mi sta venendo il raffreddore | bierze mnie przeziębienie
 • vengo a mangiare con te | idę zjeść z tobą
 • vengo da Roma | przyjeżdżam z Rzymu
 • venire alle mani | pobić się
 • venire al mondo | przyjść na świat
 • vieni qua! | chodź tu!

…………………………………………………………………………………………..

Oba czasowniki mogą zostać użyte do tworzenia strony biernej:

 • użycie czasownika venire podkreśla dynamizm czynności, na przykład w opowiadaniach czy relacjach -> La porta viene chiusa da Marta | Drzwi  zamykane przez Martę.
 • do wyrażenia przymusu, konieczności czy obowiązku posłuży andare -> Questo compito va finito | To zadanie musi zostać skończone.

…………………………………………………………………………………………………………..

Oba czasowniki mają nieregularną odmianę w czasie teraźniejszym Presente

czasownik venireczasownik andare

tu znajdziesz plansze z innymi czasownikami nieregularnymi

Kiedy użyjemy czasownik VENIRE ?

Czasownik venire oznacza udanie się w miejsce, gdzie jest lub tam będzie osoba z którą się rozmawia albo osoba, która mówi ->

 •  Jeśli czasownik jest w 1. os. (io, noi) i ruch nastąpi do miejsca, gdzie osoba do której się mówi jest albo będzie:

da te/ da voi

(Io) Vengo a casa tua | Przyjdę do twojego domu.

 • jeśli czasownik jest w 2. os. (tu, voi) a ruch nastąpi w miejsce, gdzie jest albo będzie ta osoba, która mówi:

da me/ da noi

Venite a cena da noi? | Przyjdziecie do nas na kolację?

 • jeśli czasownik jest w 3. os. (lui/lei, loro) użyjemy venire jeśli ruch ma nastąpić w kierunku miejsca, gdzie znajduje się osoba, która mówi jak i osoba o której się mówi:

è venuto mio zio da te? Sì, è venuto da me |Mój wujek przyszedł do ciebie? Tak, przyszedł.

………………………………………………w pozostałych przypadkach użyjemy andare

Porównanie VENIRE i ANDARE

 

1. Andare użyjemy do stwierdzenia jakiegoś faktu, przekazania informacji o kimś innym, natomiast Venire jeśli nasza wypowiedź stanowi zaproszenie do zrobienia czegoś razem:

Vado con lui | idę z nim (informuję tylko)

Vieni anche tu? | Pójdziesz? ( pytam czy ta osoba zrobi to ze mną)

jeszcze kilka innych przykładów:

Vado a teatro = ja idę do teatru, ale nie razem z osobą, z którą rozmawiam.
Vengo a teatro = ja idę do teatru, ale ta osoba, z którą rozmawiam też tam idzie.

Vai in pizzeria stasera? = osoba, która mówi nie pójdzie do pizzerii albo jeszcze się na to nie zdecydowała.
Vieni in pizzeria stasera? = osoba, która pyta pójdzie do pizzerii i pyta inną osobę czy też tam pójdzie.

Vengo a Milano = jadę do Mediolanu i osoba, z którą rozmawiam już tam jest.

Domani sera vengo al cinema = jutro idę do kina i tam będzie też osoba, z którą rozmawiam.

…………………………………………………..i jeszcze zobaczmy tę różnicę na dialogu:

A: Ciao, come va?

B: Bene, grazie.

A: Dove vai Sabato sera? (chcemy po prostu uzyskać informację)

B: Vado a casa di Luca e tu? (jest informacja, na razie nie mamy zaproszenia)

A: Vengo anch’io a casa di Luca! (idę w to samo miejsce co moi rozmówcy)

B: Allora andiamo insieme. Vengo a prenderti alle 8. (przyjdę po ciebie -czyli tam, gdzie będzie mój rozmówca)

A: Va bene! Ci vediamo Sabato sera alle 8.

………………………………………………………………………………………………..

***** venire wystąpi z wyrażeniami:

con me, con noi ( zapraszamy do zrobienia czegoś razem)

a także con te, con voi ( z tobą/ z wami )

da me. da noi  ( do mnie, do nas)

******andare

con lui/ lei/ loro ( informuję co będę robić z osobami trzecimi)

da lui/lei/loro ( informuję, że idę do kogoś innego, nie do osób, z którymi rozmawiam)

………………………………………………………………………………………………………

Co z przyimkami ??

 Jeśli mówimy o przemieszczaniu się do:

 • jakiegoś MIEJSCA, użyjemy przyimka A/IN:

Vado a scuola | Idę do szkoły.

Andiamo in discoteca | Idziemy na dyskotekę.

 • jakiejś OSOBY, użyjemy przyimka DA:

Vieni da noi? | Przyjdziesz do nas?

Devo andare dal medico | Muszę iść do lekarza.

…………………………………………………………………………………………….

PODSUMOWANIE

Jeśli robimy coś razem z osobami, z którymi rozmawiamy (w odniesieniu do nich) , teraz albo w przyszłości, ma zastosowanie czasownik VENIRE.

Natomiast jeśli nic nie planujemy z naszymi rozmówcami robić, a nasze plany dotyczą osób trzecich lub po prostu informujemy co będziemy robić ( choćby sami) użyjemy ANDARE.

………………………………………………………………………………………………

i na koniec trochę ćwiczeń -> zob. zad. 8 (z odpowiedziami)

a dopo!

,,,
3 comments on “ANDARE czy VENIRE?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


 • Facebook
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×