Włoskie formy bezosobowe

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

verbi impersonali

Najczęściej spotykamy się z formami osobowymi czasowników: (io) abito, (voi) lavorate, (noi) prendiamo

Formy bezosobowe wskazują na czynność bez informowania o jej wykonawcy… można powiedzieć, że coś się dzieje S A M O. Piove (pada), fa caldo ( jest ciepło), fa bel tempo (jest ładna pogoda), tuona (grzmi)

Mamy też takie czasowniki, które nie mają nic wspólnego z pogodą i są w ogóle nieosobowe, np.: Basta (wystarczy), bisogna (trzeba), non importa ( to nieważne)…

Czasownik essere (być), który jak najbardziej osobowy jest, może przybrać formy nieosobowe: è meglio (jest lepiej), è necessario (potrzeba).

Czasowniki bezosobowe występują tylko w 3. osobie liczby pojedynczej

Zjawiska atmosferyczne

Kiedy mówimy o padającym deszczu czy śniegu, kiedy mówimy, że jest ładnie czy brzydko nie ma innej opcji, jak wyrazić to w 3. osobie l.poj. Nie da się odmienić czasownika piovere(padać) przez osoby -> Ja padam, Ty padasz, Oni padaja :D Powiemy: Piove (pada deszcz), Pioverà (będzie padać), Sta piovendo (właśnie pada).

Jak to wygląda w czasie przeszłym złożonym( np. Passato Prossimo)? -> Takie czasowniki możemy odmienić zarówno z czasownikiem posiłkowym essere, jak i avere, a więc: è piovuto albo ha piovuto, tak samo: è nevicato albo ha nevicato. 

Co innego jeśli mamy wyrażenia z czasownikiem fare, które ze swej natury odmienia się z czasownikiem posiłkowym avere: Oggi ha fatto brutto tempo (Dziś była brzydka pogoda), Sabato ha fatto freddo (W sobotę było zimno).

Jeśli chodzi o formy tych czasowników w czasach prostych, bez problemu znajdziecie je w każdym koniugatorze, np. tutaj.

Czasowniki związane z pogodą użyte w znaczeniu przenośnym występują także w innych osobach, np. Mi siete piovuti dal cielo (Spadliście mi z nieba).

 

Czasowniki bezosobowe – Verbi impersonali/ Wyrażenia bezosobowe

Verbi impersonali nie odnoszą się do żadnego podmiotu, są bezosobowe i są używane w 3 os. l.poj. Do ich grona należą również verbi atmosferici (piovere, nevicare, tuonare, lampeggiare, grandinare, gelareimbrunire, albeggiare), o których było wyżej. To samo tyczy się form składających się z fare + aggettivo / sostantivo, np. fa caldo (jest ciepło), fa notte (robi sie noc), fa buio (robi się ciemno).

Dalej mamy takie wyrażenia jak:

 • sembra/ pare ( wydaje się) <- od sembrare/ parere
 • basta (wystarczy) <- od bastare
 • occorre (należy)
 • bisogna ( trzeba)
 • capita (zdarza się)
 • succedere ( wydarzyć się) -> Che cosa è successo? Co się stało?
 • costa (kosztuje)
 • manca (brakuje)

A w zdaniach wygląda to tak: Bisogna ascoltare i genitori (Trzeba słuchać rodziców), Occorre prendere una decisione (Należy podjąć jakąś decyzję)… W czasach i trybach złożonych, odmienimy te wyrażenia z czasownikiem posiłkowym ESSERE, np.: è bastato mandare un messaggio ( wystarczyło wysłać wiadomość).

Poza tym, trzeba tu wymienić wyrażenia bezosobowe, po których należy użyć trybu łączącego Il Congiuntivo:

 • È impossibile che abbiano perso la strada | To niemożliwe, żeby zgubili drogę.
 • È probabile che Marco vinca questo concorso | Jest prawdopodobne, że Marek wygra ten konkurs.

Czasownik Piacere 

Czasownik ten trochę przypomina verbi impersonali, ale jednak odmienia się przez osoby (piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono).

Kiedy występuje w 3 osobie dopasowuje się formą do rzeczy, do której się odnosi, a nie do osoby, np. Mi piace questa macchina (Podoba mi się ten samochód) ale Mi piacciono le macchine (Podobają mi się samochody).

Wiecej na temat tego czasownika pisałam tutaj -> Czasownik Piacere i przyjaciele

 

Czasownik Bisognare

Może on sprawiać niemałe kłopoty. Generalnie bisognare oznacza potrzebować. I uwaga, występuje on tylko w 3 os. l.poj. i to bezosobowo -> Bisogna (potrzeba) i nie dajemy po nim żadnego przyimka, w więc: Bisogna lavorare fino a tardi (Trzeba pracować do późna).

Kiedy po wyrażeniu bisogna dodamy spójnik che, musimy użyć trybu łączącego, np. Bisogna che arriviate in tempo (Potrzeba, żebyście przyjechali na czas).

Jeśli natomiast chcemy użyć formy osobowej, wskazać kto czegoś potrzebuje, użyjemy wyrażenia -> Avere bisogno di

 • Ho bisogno di aiuto | (Ja) Potrzebuję pomocy
 • Abbiamo bisogno di soldi | (My) potrzebujemy pieniędzy
 • Hai bisogno di soldi? | Potrzebujesz pieniędzy?

 

Forma bezosobowa – Forma impersonale

Najczęściej tworzymy ją za pomocą zaimka si oraz 3 os. l.poj. czasownika->

si + 3. osoba l.poj.

 • In Italia si mangia bene | We Włoszech dobrze się jada.
 • In questo posto non si fuma| W tym miejscu się nie pali.
 • Di notte si dorme | W nocy się śpi.
 • Domani non si lavora| Jutro się nie pracuje.

 

 

 

 

 

 

 

,,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


 • Facebook
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×